Nuttige informatie

Verwerking van een specialiteit in een magistrale bereiding

Een specialiteit kan onder bepaalde voorwaarden verwerkt worden in een magistrale bereiding. De bereiding zal terugbetaald zijn indien aan een aantal bepalingen voldaan wordt:

 

  • het actief bestanddeel van de specialiteit mag niet in de positieve lijsten 1 tot 4 van het RIZIV voorkomen (is dat het geval, dan moet grondstof verwerkt worden in de bereiding).
  • het moet een terugbetaalde specialiteit zijn.
  • er mag geen verandering van toedieningsweg zijn. *
  • de specialiteit mag enkel verwerkt worden voor zover de dosis van de bereiding niet eenvoudig met een specialiteit kan toegediend worden. **
  • de specialiteit is geen vorm met vertraagde afgifte, met verlengde werking of enige vorm die niet aangepast is voor een verwerking (enterische omhulling, macrokristallen, ...). **
  • de verwerkte specialiteit heeft niet de vorm van ampullen of zetpillen bij bereidingen voor inwendig gebruik. **
  • de specialiteit mag niet enkel verdund worden met water (bereiding voor inwendig of uitwendig gebruik) of met enkelvoudige siroop (bereiding voor inwendig gebruik). **

 

* Deze voorwaarde is niet van toepassing op oftalmologische bereidingen.

** Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op oftalmologische bereidingen noch op dermatologische bereidingen voor uitwendig gebruik onder de vorm van een crème, gel, zalf of pasta.

De specialiteit moet niet afzonderlijk voorgeschreven worden, noch moet ze door de voorschrijver volledig gespecifieerd (verpakking en dosis) worden. De apotheker is steeds verplicht de meest geschikte verpakking te gebruiken.
=> Verwerking van een niet-terugbetaalde specialiteit maakt de volledige bereiding niet-terugbetaald.

 

Enkele voorbeelden kunnen dit verduidelijken:

Voorbeeld 1:

R/ Betnelan V crème 30 g
    Gebufferde cetomacrogolcrème TMF ad 50 g

Deze bereiding zo voorgeschreven zal niet terugbetaald zijn, immers betamethasonvaleraat – het actief bestanddeel van Betnelan V crème – is opgenomen in hoofdstuk I. De apotheker moet het actief bestanddeel gebruiken.

 

Voorbeeld 2:

R/ Daonil 3,5 mg pro caps una, dt XX

Deze bereiding is terugbetaald. Het actief bestanddeel van Daonil (glibenclamide) staat niet in hoofdstuk I en de dosering (3,5 mg per caps) kan onmogelijk door de patiënt zelf bewerkstelligd worden via tabletsplitting.