Nuttige informatie

Weesgeneesmiddelen: mexiletine

Mexiletine hydrochloride werd tot (2009) gecommercialiseerd onder de naam Mexitil® en werd gebruikt als antiaritmicum voor de behandeling van hartritmestoornissen (klasse 1B antiaritmicum).

De stof is eveneens werkzaam voor de symptomatische behandeling van de erfelijke spierziekte myotonie bij volwassenen met non-dystrofische myotone aandoeningen en is voor deze indicatie als weesmagistraal erkend. Er is geen geregistreerd geneesmiddel op de markt in België, maar sinds kort is de grondstof wel beschikbaar en kunnen patiënten geholpen worden via een magistrale bereiding.

De dosering bedraagt 200 mg mexiletinehydrochloride per capsule (komt overeen met 166,6 mg mexiletine) 1 à 3 maal per dag in functie van de status van de behandeling.

 

Bronnen:
Micromedex® geraadpleegd november 2021
Zorginstituur Nederland, GVS-advies mexiletine bij de behandeling van non-dystrofische myotonie (https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/adviezen/2021/01/14/gvs-advies-mexiletine-namuscla-bij-de-behandeling-van-non-dystrofische-myotonie)