Nuttige informatie

Medisch-farmaceutisch overleg – MFK-programma goedgekeurd

Recent werd het door MFK ingediend Kwaliteitsbevorderend programma ‘Magistraal voorschrijven als additionele therapeutische optie’ door het RIZIV goedgekeurd. Een MFO op basis van dit programma komt aldus in aanmerking voor financiële ondersteuning door het RIZIV (tot 2000 €).

Bij de deelnemende artsen en apothekers wordt via een korte bevraging vooraf gepolst naar hun praktijkervaringen. Tijdens het overleg worden deze praktijkervaringen vervolgens besproken. MFK voorziet hiervoor een moderator die het overleg in goede banen leidt en eventueel praktische aanvullingen geeft.

Magistrale bereidingen laten toe de dosering en/of galenische vorm van een geneesmiddel af te stemmen op de toestand van de patiënt en kunnen een alternatief bieden voor geneesmiddelen waarvoor een vereiste dosering of vorm niet beschikbaar is als farmaceutische specialiteit of wanneer de patiënt allergisch is aan bepaalde bestanddelen. Daarnaast zijn een aantal actieve bestanddelen die essentieel zijn bij bepaalde therapieën gewoonweg niet beschikbaar als farmaceutische specialiteit.